บันทึกรายงานการประชุม

รายงานการประชุม

วันที่

วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤษภาคม 2555

เรื่อง

ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลศรีฐาน

ครั้งที่

1

ผู้เข้าร่วมประชุม :

-

รายละเอียด

วาระที่ 1   ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลศรีฐาน
ปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด กระสอบละ 240 บาท 2. ปุ๋ยชีวภาพไม่อัดเม็ด กระสอบละ 200 บาท กำลังการผลิตต่อวันๆละ 50 กระสอบ หมายเหตุ : สูตรปุ๋ยใส่นาข้าว,สวน,ยางพารา,มันสำประหลัง ผู้ประสานงาน : นายบุญธรรม เหล่าบุญมา 085-6566211 E-mail:bootam_@hotmail.com
มติที่ประชุม ไม่มีเนื้อหา

ไฟล์แนบ

-

รูปภาพ

picture [5.5 KB]
image
picture [5.75 KB]
image
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: