บันทึกกิจกรรมการฝึกอบรม

กิจกรรมการฝึกอบรม

วันที่

วันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง

การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของกลุ่มช่างชุมชน อบต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม

ครั้งที่

1

ผู้บรรยาย :

1.)  นายถาวร ประทุมมา

ผู้เข้าร่วมประชุม :

1.)  ด.ช ชิษณุพงค์ เหมือนศรี
2.)  ด.ช ณัฐพล ปริธรรมมา
3.)  ด.ช ภัชรพงศ์ แก้วสะอาด
4.)  ด.ช ภูวดินทร์ เยียมไธสง
5.)  ด.ช อิทธิพล ใคร่ครวญ
6.)  ด.ช.พงศกร โพธิสัย
7.)  ด.ช.เอกรัชต์ ประสัจจัง
8.)  นายสมจิตร พรหนองเลา
9.)  นายอนุกูล คำอาจ
10.)  นายอรรถพล อรรถโยโค

รายละเอียด

วาระที่ 1   การซ่อมเครื่องยนต์รถไถนาเดินตามที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปถึงร้านซ่อม
กลุ่มช่างนำโดยครูวิทยากรช่างรวม 15 คนพร้อมเครื่องมือช่างที่จำเป็นต้องใช้ในการซ่อมเครื่องยนต์รถไถนาเดินตามออกนอกสถานที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์คูโบตานอกสถานที่
มติที่ประชุม ไม่มีเนื้อหา

ไฟล์แนบ

-

รูปภาพ

picture ทีมช่างชุมชน อบต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
[6 KB]
picture image
[5 KB]
ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน: